Ribcage at Henry Crown

Ribcage at Henry Crown

Round Construction Garbage Chute - Chicago

Striped Tube - Chicago

Boylston Street, Boston

Boylston Street, Boston, MA
Boston Garden - MA

Carbide and Carbon Building - Chicago IL

Carbide and Carbon Building - Chicago

Cowboy in the Snow

Cowboy on the Snow

Brushed Metal on State Street

Brushed Metal